:: SMS 상담문의하기 ::
/80 Bytes

정드림 6호 결혼식답례떡, 결혼답례떡,웨딩답례떡, 신행후 답례떡
판매가격 : 2,500원
적립금 : 50
제품코드 : jeong_1
원산지 : 국내산 쌀, 부재료 좌측하단 참조
[구성] : 웨딩 하트설기, 색모찌 3개
케이스 : 10cm * 10cm
퀵배송비 : [지역별 배송비 참조]
최소수량 : 30개
구매수량 :
최소구매수량 : 30개
고객선호도 : ★ ★ ★ ★ ★
총 금액 :

 

 

 

 

 

 

2,400원
2,300원
3,000원
2,500원


 
 
가입사실확인