:: SMS 상담문의하기 ::
/80 Bytes

예드림 13호 결혼답례떡, 돌답례떡, 백일답례떡, 고급답례떡 전문점
판매가격 : 7,000원
적립금 : 140
제품코드 : ye_133
원산지 : 국내산 쌀, 부재료 좌측하단 참조
[구성] : 하트설기, 초코모찌, 호박 모듬 영양찰떡, 통팥 완두배기 찰떡, 모듬 영양찰떡
케이스 : 18cm * 13.5cm 비닐쇼핑팩 무료 증정
배송비 : [지역별 배송비 참조]
최소수량 : 20개
구매수량 :
고객선호도 : ★ ★ ★ ★
함초소금 추가 :
총 금액 :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,400원
5,900원
4,500원
5,200원


 
 
가입사실확인