:: SMS 상담문의하기 ::
/80 Bytes

예드림 12호 결혼식답례떡,돌잔치답례떡, 답례떡 문구 무료 제작
판매가격 : 6,500원
적립금 : 130
제품코드 : ye_132
원산지 : 국내산 쌀, 부재료 좌측하단 참조
[구성] : 하트설기, 삼색말이떡, 모듬찰떡, 통팥완두배기찰떡, 호박모듬찰떡
케이스 : 18cm * 13.5cm 비닐쇼핑팩 무료 증정
배송비 : [지역별 배송비 참조]
최소수량 : 20개
구매수량 :
최소구매수량 : 20개
고객선호도 : ★ ★ ★
총 금액 :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,300원
5,300원
5,100원
4,600원


 
 
가입사실확인